Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, ter hoogte van Burg. Van Woenseldreef 5 in Hapert, innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen op 31 december 2021 en in de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning algemene plaatselijke verordening is verleend:

Locatie:

ter hoogte van Burg. Van Woenseldreef 5 in Hapert

Omschrijving:

innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen op 31 december 2021 en in de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025

Besluitdatum:

17 november 2021

Zaaknummer:

BLA-2021-1337

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 18 november 2021 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.

Naar boven