Geaccepteerde melding brandveilig gebruik voor het brandveilig in gebruik nemen van een supermarkt op het perceel Vijverhof 42, 1633 DT Avenhorn

Op 4 oktober 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een melding brandveilig gebruik voor het brandveilig in gebruik nemen van een supermarkt op het perceel Vijverhof 42, 1633 DT Avenhorn. De melding is geaccepteerd op 12 november 2021 onder zaaknummer 2021-001100.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen.

Naar boven