Ingekomen APV melding, de Gestelplaetse in Luyksgestel, organiseren van het Winterfestijn Luyksgestel van 17 december tot en met 28 december 2021

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1320

Meldingsdatum: 10 oktober 2021

Omschrijving: de Gestelplaetse in Luyksgestel, organiseren van het Winterfestijn Luyksgestel van 17 december tot en met 28 december 2021

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven