Ingekomen kapmelding Nij Djipstrjitte t.o. nrs. 18-20 te Grou, (11049591), kappen van 1 Fraxinus excelsior en 1 Carpinus betulus

 

Om een boom te mogen kappen is niet in alle situaties een vergunning vereist. Voor de gemeente Leeuwarden zelf geldt voor het kappen van een boom, waarvoor geen vergunning vereist is, wél een meldingsplicht. De gemeente publiceert meldingen van het kappen van bomen om u te informeren. De meldingen liggen ter inzage bij de balie in de hal van het gemeentehuis.

Naar boven