Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 41365Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Mauritslaan 10 6129 EM te Urmond (O2021-018\0971166258)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-018\0971166258, ingekomen op 28 januari 2021 voor het aan huis hebben van een eenmanszaak voor deproductie van elektronische artikelen gelegen aan Mauritslaan 10. 6129 EM te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.