Gemeente Twenterand - Ingekomen aanvraag, diverse plaatsen in de gemeente Twenterand,  houden van een collecte ten behoeve van het Longfonds van 16-05-2022 t/m 21-05-2022 ontvangen 15-11-2021, zaaknummer 1700ESUITE558622021

Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen.

De stukken kunnen na telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis.

Zolang er nog geen beslissing is genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur.

Ingekomen is onder meer een aanvraag met betrekking tot:

Waar: diverse plaatsen in de gemeente Twenterand

Wat: houden van een collecte ten behoeve van het Longfonds van 16-05-2022 t/m 21-05-2022

Wanneer: van 16-05-2022 tot 21-05-2022 

Zienswijzen en bedenkingen

Inspraak is mogelijk en zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit.

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Manitobaplein 1, 7671 GS Vriezenveen / Postbus 67, 761 GS Twenterand.

Telefoon: 0546 840 840 Fax: 0546 840 841 E- mail: info@Twenterand.nl

Naar boven