Subsidieregister 2020

De gemeente Ede publiceert jaarlijks een subsidieregister. Het subsidieregister 2020 bevat een overzichtvan toegekende subsidies over het afgelopen jaar. Subsidies van €5000,- of hoger kunnen nog lagerworden vastgesteld na het afleggen van verantwoording. Bijvoorbeeld als niet alle activiteiten waarvoorsubsidie is verleend worden uitgevoerd. De definitieve subsidiebedragen vermelden wij in de jaarrekeningvan de gemeente Ede.

Naar boven