Gemeente Nijmegen - verlenen na bezwaar en heroverweging - alsnog een omzettingsvergunning voor locatie Roukensstraat 12 te Nijmegen.

 

Burgemeester en wethouders van Nijmegen maken bekend dat, zij na bezwaar en heroverweging, hebben besloten om een eerder geweigerde omzettingsvergunning (d.d. 23 januari 2019, kenmerk W.Z18.111086.01) alsnog te verlenen:

Voor : het omzetten van de zelfstandige woonruimte in maximaal vier onzelfstandige wooneenheden (kamers), te bewonen door (in totaal) maximaal vier personen.

Locatie : Roukensstraat 12 te Nijmegen

Datum besluit : 8 november 2021

Datum verzending: 8 november 2021

Zaaknummer: W.Z18.111086.01

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.

Naar boven