Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Genieweg 38 te Velsen-Zuid, vergroten woning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Welstand

Voor zover de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit kan deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255

Velsen-Zuid

Genieweg 38, vergroten woning (12/11/2021) 136006-2021

 

Naar boven