Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 41234Beschikkingen | afhandelingRECTIFICATIE Besluit buiten behandeling laten aanvraag legaliseren 12 wooneenheden, Prins Hendrikstraat 58, 6245 EE Eijsden

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat de buiten behandeling laten van deze aanvraag per abuis is gepubliceerd:

het legaliseren van 12 wooneenheden op het perceel Prins Hendrikstraat 58, 6245 EE Eijsden. De aanvraag zal gewoon worden voortgezet.

Eijsden-Margraten, 10 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans