Verlengen beslistermijn (ingediende aanvraag omgevingsvergunning) Hagelingerweg 167 te Santpoort-Noord, vernieuwen kozijnen, verbouwen tot 3 appartementen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. De datum van verzending van de verlenging is tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord

Hagelingerweg 167, vernieuwen kozijnen, verbouwen tot 3 appartementen (09/11/2021) 104600-2021

 

Naar boven