Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Goudhaanstraat 36 te Duiven

De gemeente heeft op 15 november 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nokverhoging met zaaknummer Z/21/085880 / 21SZ1734 op locatie Goudhaanstraat 36 te Duiven. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Het (ver)bouwen van een Bouwwerk

  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis.

Procedure

Tegen hetbesluit kunt u bezwaar maken. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan omgevingszaken gemeente Duiven, postbus 6,6920 AA te Duiven. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 16 november 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.

Naar boven