Balk, Sate Steenbergenstjitte 50 en 52: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van 12 seperate appartementen (OV 20200758/5677493)

Op 8 februari 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 26 maart 2021. De aanvraag betreft het realiseren van 12 seperate appartementen.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven