Gemeenteblad van Brunssum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrunssumGemeenteblad 2021, 41093Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Brunssum - Aanwijzing Toezichthouder Wet publieke gezondheid

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum heeft op 26 januari 2021 besloten:

  • de directeur publieke gezondheidszorg bij de GGD Zuid Limburg per die datum aan te wijzen als toezichthouder voor de Wet publieke gezondheid, de Wpg;

  • De bevelsbevoegdheid van de burgemeester conform artikel 58n Wet publieke gezondheid te mandateren aan de directeur publieke gezondheidszorg van de GGD;

  • Toe te staan dat de directeur publieke gezondheidszorg van de GGD Zuid-Limburg zijn/haar medewerkers laat optreden als toezichthouder in het kader van de Wet publieke gezondheid.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

Krachtens mandaat,

Hoofd afdeling Maatschappelijke ontwikkeling,

T. Huizinga-Smeets