Aanvraag omgevingsvergunning Rheeërweg 13 te Zeijen; het kappen van een boom

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Locatie : Rheeërweg 13 te Zeijen

Omschrijving : het kappen van een boom

Ontvangen : 14 november 2021

Kenmerk : WABO-20211358

Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.

Naar boven