Sint Nicolaasga , De Wieken 14, 14A en 14B: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning nieuw te bouwen bedrijfspand (20200693/5631029 )

Op 1 februari 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 1 april 2021. De aanvraag betreft het nieuw te bouwen bedrijfspand met inpandige woning.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven