Ingekomen milieumelding, Leemskuilen 28a in Westerhoven, veranderen van het bedrijf (verhogen en verleggen van 2 emissiepunten en het beëindigen van bedrijfsactiviteiten aan Leemskuilen 25)

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-0607

Meldingsdatum: 22 april 2021

Omschrijving: Leemskuilen 28a in Westerhoven, veranderen van het bedrijf (verhogen en verleggen van 2 emissiepunten en het beëindigen van bedrijfsactiviteiten aan Leemskuilen 25)

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven