Melding Activiteitenbesluit Meijelseweg 62 te Heusden

 

De volgende melding is ingediend op genoemde datum:

 

Meijelseweg 62 te Heusden 08-01-2021

het in gebruik nemen van een spuitcabine

 

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

 

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer M. Lünnemann van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

tel. (088) 3690369.

 

Naar boven