Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 40806Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 31 6181 AD te Elsloo (O2021-023\0971166564)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-023\0971166564, ingekomen op 2 februari 2021 voor het verbouwen van een woonhuis gelegen aan Stationsstraat 31 6181 AD te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.