Kennisgeving termijnverlenging 2021-001511, Driebanen 27, 1601NN Enkhuizen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Driebanen 27, 1601NN Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: Driebanen 27, 1601NN Enkhuizen

Voor: verhogen van het schuine dak en plaatsen van zonnepanelen

Datum besluit: 11 november 2021

Bezwaar

Bezwaar maken is alleen mogelijk tegen het besluit dat de beslistermijn is verlengd. Inhoudelijk bezwaar maken kan op een later tijdstip.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven