Meerweg 3 te Rohel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210015)

Op 01-feb-2021 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een gesloten bodemsysteem t.b.v. het duurzaam verwarmen en koelen van 1 woning..

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven