Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het aanleggen van 7 steigers op het perceel Spierland 1, 1641ME Spierdijk

Op 4 november 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van 7 steigers op het perceel Spierland 1, Akkerland 3, Bronland 2,4,6,8,10 in Spierdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001334. De aanvraag betreft:

 • bouwen van een nieuw bouwwerk

 • bouwen van een nieuw bouwwerk

 • bouwen van een nieuw bouwwerk

 • bouwen van een nieuw bouwwerk

 • bouwen van een nieuw bouwwerk

 • bouwen van een nieuw bouwwerk

 • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven