Besluit Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen;

 

gelet op het Groenbeleidsplan 2017-2040, Lijst waardevolle bomen 2014 en de beleidsnotitie ‘Omgang met bomen’, Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen (artikel 4.3.1);

 

overwegende dat het college waardevolle bomen een extra beschermde status wil geven;

 

overwegende dat de Lijst waardevolle bomen een groeidocument is en periodiek wordt herzien;

 

gelet op het besluit van 25 mei 2021 tot toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het ontwerpbesluit ter inzage gelegen heeft van 7 juni 2021 tot 19 juli 2021 en belanghebbenden gedurende deze termijn de mogelijkheid hebben gekregen een zienswijze naar voren te brengen;

 

overwegende dat er 5 zienswijzen op het ontwerpbesluit zijn ingediend en waarop in de reactienota Ontwerpbesluit Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014 (zie bijlage) de afweging en afhandeling van de zienswijzen is opgenomen;

 

b e s l u i t:

Artikel I Wijziging Lijst waardevolle bomen

De Lijst Waardevolle bomen 2014 wordt gewijzigd als volgt:

 

a. Verwijderd van de Lijst waardevolle bomen 2014 wordt:

Abcoude

Adres

Nr.

Locatie

Boomsoort

Reden van lijst af

Amsterdamseweg

bij 3e brug

3 eiken

voldoen niet aan criteria

Blomsward

2

voor school

2 acacia's

gekapt; slechte conditie

Broekzijdselaan P.M. school

46a

plein/achterpad

2 lindes

gekapt; bouwplan 2015

Broekzijdselaan P.M. school

46a

plein/achterpad

2 paardenkastanjes

gekapt; bouwplan 2015

Folkert Postlaan

2

zijtuin aan het water

1 es

gekapt (zonder WABO)

Gein Noord

28-29

langs de weg

3 leilindes

gekapt

Gein Zuid

19

aan de weg

1 es

gekapt; slechte conditie

Gein Zuid

60

2 paardenkastanjes

gekapt

Hoogstraat

15

achtertuin

1 beuk

gekapt; slechte conditie

Koningsvaren

117

voortuin

3 stammige berk

gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria

Molenweg

10

voortuin

1 linde

gekapt; slechte conditie

Raadhuisplein

3

voortuin

1 esdoorn

gekapt

Stationsstraat

12

achtertuin

1 paardenkastanje

gekapt

Stationsstraat

28

naast nr 32

1 es (3 stammig)

gekapt bouwplan 2015

Winkeldijk

27

achtertuin

1 plataan

Gekapt

Amstelhoek

Adres

Nr.

Locatie

Boomsoort

Reden van lijst af

Amstelkade

105

1 paardenkastanje

gekapt; slechte conditie

Baambrugge

Binnenweg

10

achtertuin

1 beuk

gekapt; slechte conditie

De Horn

6

2 essen

1 es gekapt en 1 es gekandelaberd; voldoet niet meer aan criteria

De Horn

1

weiland

1 populier

Stormschade

De Horn

4

voortuin

1 esdoorn

gekapt; vergunning

Donkervlietse Binnenweg

8

1 kastanje

Stormschade; omgewaaid

Rijksstraatweg

121a

waterkant weg

3 eiken

Stormschade; omgewaaid

Rijksstraatweg

115

zijtuin

1 esdoorn

Stormschade; omgewaaid

Rijksstraatweg

107

1 paardenkastanje

gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria

Rijksstraatweg

17

1 rode beuk

gekapt; slechte conditie

De Hoef

Oostzijde

21

2 leilindes

Stormschade; omgewaaid

Oostzijde

83

1 Amerikaanse vogelkers

Boom dood

Mijdrecht

Dorpsstraat

bij de brug

1 linde

Stormschade; omgewaaid

Dorpsstraat

75

bij Avondlicht

1 paardenkastanje

gekapt; slechte conditie

Prinses Beatrixlaan

1

3 beuken

gekapt; slechte conditie

Prinses Beatrixlaan

1

1 eik

gekapt; slechte conditie

Raadhuislaan

1 beverboom

Stormschade; omgewaaid

Stationsweg

naast fietspad

1 linde

gekapt; slechte conditie

Vinkeveen

Achterbos

22

1 eik

gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria

Baambrugse Zuwe

138

1 rode beuk

Boom dood

Demmerik

68

voor het voormalig spoorhuis

2 lindes

Stormschade; omgewaaid

Dodaarslaan

158

naast

5 Zilveresdoorns

gekapt; slechte conditie

Donkereind

9

zuidkant weiland

1 paardenkastanje

Stormschade; omgewaaid

Donkereind

11

1 es

gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria

Donkereind

14

1 linde

gekapt; slechte conditie

Donkereind

17

1 linde

gekapt; slechte conditie

Donkereind

17

1 paardenkastanje

gekapt; slechte conditie

Donkereind

24

2 paardenkastanje

gekapt

Donkereind

24

2 lindes

gekapt

Herenweg

1

6 platanen

voldoet niet aan criteria

Herenweg

23

1 esdoorn

Stormschade; omgewaaid

Herenweg

124

2 kastanjes

gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria

Herenweg

182

1 treurwilg

gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria

Herenweg

203

1 beuk

gekapt; slechte conditie

Heulweg

20

1 rode beuk

verkeerde huisnr. Moet zijn nr. 36

Kerklaan

2

1 moerascypres

gekapt; slechte conditie

Kievitslaan

22

1 berk

gekapt; slechte conditie

Kloosterplein

1 paardenkastanje

Stormschade; omgewaaid

Pijlstaartlaan

14-26

Tegenover

6 Zilveresdoorns

gekapt; slechte conditie

Provincialeweg

19

3 paardenkastanjes

gekapt; slechte conditie

Scholeksterlaan

1 paardenkastanje

gekapt; slechte conditie

Uitweg

4

1 es

gekapt; slechte conditie

Waverveen

Hoofdweg

14

2 paardenkastanjes

gekandelaberd, voldoet niet meer aan criteria

Wilnis

Herenweg

96

1 paardenkastanje

gekapt; slechte conditie

Mijdrechtse Dwarsweg

5

langs pad

3 lindes

gekapt; slechte conditie

Mijdrechtse Dwarsweg

5

perceel ernaast

1 paardenkastanje

Boom dood

 

b. Toegevoegd aan de Lijst waardevolle bomen 2014 wordt:

Abcoude

Adres

Nr.

Locatie

Boomsoort

Opmerking

Aasdomstraat

1

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

3

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

5

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

7

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

8

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

9

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

10

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

14

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

16

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

18

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

20

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

22

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

24

2 berken

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

zijtuin Dr. Sloetlaan 43

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

zijtuin Dr. Sloetlaan 41

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

zijtuin Blomswaard 23

2 berken

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

zijtuin Blomswaard 25

2 berken

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Angsteloord

6

2 lindes

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Angsteloord

12

grasstrook naast nr. 12

1 linde

gem

Angsteloord

19

1 linde

gem

Angsteloord

21

1 linde

gem

Hoogstraat

24

achtertuin

4 moerascypressen

Part.

tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument

Hoogstraat

24

achtertuin

8 esdoorns

Part.

tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument

Hoogstraat

24

achtertuin

1 es

Part.

tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument

Hoogstraat

24

achtertuin

1 eik

Part.

tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument

Hoogstraat

24

achtertuin

3 lindes

Part.

tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument

Hoogstraat

24

achtertuin

1 iep

Part.

tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument

Koppelland

1

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

2

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

4

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

5

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

6

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

8

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

9

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

10

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

11

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

13

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

14

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

zijtuin/voortuin Doude van Troostwijkstraat 23

2 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppeldijk

26

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Meerweg

23

ter hoogte van nr.23

3 amerikaanse eiken

gem

Meerzicht

hoek Landzicht

2 lindes

gem

Sandbergstraat

2

voortuin

2 kastanjes

part

Van Oosterhoutstraat

op speelveldje

eik

gem

Baambrugge

Donkervlietse Binnenweg

8

langs de weg

3 beuken

Part.

Mijdrecht

Hoofdweg

72b

zijtuin

1 paardenkastanje

Part.

Vinkeveen

Herenweg

82

voortuin

1 kastanje

Part.

Herenweg

132-134

voortuin

1 berk

Part.

Heulweg

36

rode beuk

Part.

verkeerde huisnr. Stond op lijst bij nr.20

Waverveen

Botsholsedwarsweg

13

voortuin

2 leilindes

Part.

Cliffordweg

2

1 plataan

gem

Cliffordweg

42

in voortuin

2 lindes

Part.

belangrijk voor groenstructuur

Artikel II Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014.

Mijdrecht, 2 november 2021

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen

de secretaris,

Ruud Kleijnen

de burgemeester,

Maarten Divendal

 

Beroep

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Dit beroepschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van het beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. Bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u beschikt over DigiD, kunt u het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze site vindt u ook de precieze voorwaarden voor het digitaal indienen. Aan het indienen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 

Wilt u voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit?

 

Als u een beroepschrift indient, betekent dat niet dat de uitvoering van het besluit wordt uitgesteld. Wilt u voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u tegen het besluit ook beroep heeft ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het beroepschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Als u beschikt over DigiD, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze site vindt u ook de precieze voorwaarden voor het digitaal indienen.

 

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Bijlage: Reactienota Ontwerpbesluit Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014

Inleiding

Het ontwerpbesluit Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014 heeft ter inzage gelegen van 7 juni tot 19 juli 2021. Belanghebbenden hebben gedurende deze termijn de mogelijkheid gekregen een zienswijze naar voren te brengen.

De wijzigingen betroffen bomen die van de lijst waardevolle bomen zijn verwijderd. Onder andere omdat ze vanwege een slechte conditie zijn gekapt of omdat ze door storm zijn omgewaaid.

Ook zijn er bomen aan de lijst toegevoegd. Dit zijn hoofdzakelijk mandelige bomen, die conform het groenbeleidsplan, gezien worden als beeldbepalende bomen en daarom op de lijst zijn geplaatst.

Er zijn in totaal 5 zienswijzen ingediend. Sommige zienswijzen hebben betrekking op meerdere bomen. De bomen zijn afzonderlijk beoordeeld. Bij een gelijke reactie op de beoordeling van de bomen is de reactie geclusterd. Vanuit privacy-oogpunt is soms het adres van de boom verwijderd zodat de zienswijze niet herleidbaar is tot de persoon. De zienswijzen zijn betrokken bij de definitieve besluitvorming.

 

Reactie zienswijzen

In totaal zijn er 5 zienswijzen ingediend:

 • 1.

  Zienswijzen tegen aanwijzing van een boom of bomen.

 • 2.

  Zienswijzen omdat bomen niet op de lijst zijn geplaatst

   

  Per onderwerp is hieronder een toelichting van de afweging gegeven. In het zienswijzerapport is per zienswijze de formele reactie aangegeven en een advies voor de wijze van verwerking van de zienswijze.

 

 • 1.

  Zienswijze tegen aanwijzing van een boom of bomen, omdat de boom overlast geeft.

 • Bij deze bomen hebben we gekeken of er sprake is van onevenredige overlast. De bomen zijn ter plaatse beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier overlastbomen (zie bijlage 1). De conclusie hieruit is dat de bomen geen onevenredige overlast geven. Het beoordelingsformulier overlastbomen maakt onderdeel uit van de ‘Beleidsnotitie omgang met bomen’ (door college van B en W vastgesteld op 30 oktober 2018).

 • De bomen hebben een beeldbepalende waarde en zijn bepalend voor het karakter van de omgeving. Dit algemene belang weegt zwaarder dan de overlast die men ervaart. Deze bomen zijn daarom op de waardevolle bomenlijst geplaatst.

 

 • 2.

  Zienswijze omdat bomen niet op de lijst zijn geplaatst.

 • We hanteren een aantal criteria om te bepalen of een boom op de lijst waardevolle bomen thuis hoort (zie bijlage 2). We hebben de betreffende bomen opnieuw getoetst aan deze criteria. Een van de redenen dat deze bomen niet op de lijst waardvolle bomen zijn geplaatst, is omdat deze bomen niet beeldbepalend zijn. Wij zijn van mening dat een gekandelaberde boom niet beeldbepalend is, omdat deze bomen om de 3 -5 jaar helemaal wordt teruggesnoeid en daarmee is de boom niet goed van vorm. De boom kan niet in zijn oorspronkelijk vorm uitgroeien.

Zienswijzerapport

Kern

Adres boom

Locatie en soort boom

Samenvatting zienswijze/reactie op ontwerpbesluit

Formele reactie gemeente

Zienswijze honoreren

Abcoude

Aasdomstraat

De bomen veroorzaken veel overlast: de wortels ontwrichten erfafscheiding, stoeptegels en gras in tuin. De takken zijn veel te groot

en te zwaar. Ik ben echter bang dat als de bomen op een 'lijst van waardevolle bomen' geplaatst worden, er helemaal nooit meer wat met die bomen gebeurt.

We snappen dat u overlast ervaart van deze bomen. Maar alles overwegende hebben de bomen een beeldbepalende waarde en zijn bepalend voor het karakter van de omgeving. De zienswijze heeft daarom niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Dit betekent dat de betreffende bomen op de herziende ‘Lijst waardevolle bomen’ blijven staan.

 

We houden de bomen goed in de gaten en blijven de bomen onderhouden. Gemeente heeft de zorgplicht over de bomen, wat betekent dat we de boom regelmatig controleren. Indien de conditie van de boom slecht wordt en de boom onveilig, verwijderen we de boom.

Nee

Nee

Abcoude

Angsteloord

Bij deze maak ik ernstig bezwaar tegen dit ontwerpbesluit. Jaren heeft de gemeente deze bomen in mijn ogen verwaarloosd, in ieder geval slecht onderhoud gepleegd. Dat heeft tot gevolg gehad dat de bomen qua kruin uit proporties zijn gegroeid en dat de wortelkluit van diverse bomen woekeren. De woekering is zo groot dat het trottoir onbegaanbaar is geworden, maar ook dat de wortels mijn tuin in groeien. Hierdoor wordt mijn haag vernield, maar ook dien ik de bestrating van mijn oprit regelmatig te herstellen. De risico's dat ook leidingwerk (gas/water/elektriciteit/internet etc.) worden aangetast is hierdoor onvermijdelijk. De bomen zijn te groot voor een woonwijk en uit proporties gegroeid door slecht onderhoud etc.

We snappen dat u overlast ervaart van deze bomen. Maar alles overwegende hebben de bomen een beeldbepalende waarde en zijn bepalend voor het karakter van de omgeving. De zienswijze heeft daarom niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Dit betekent dat de betreffende bomen op de herziende ‘Lijst waardevolle bomen’ blijven staan.

 

We houden de bomen goed in de gaten en blijven de bomen onderhouden. Gemeente heeft de zorgplicht over de bomen, wat betekent dat we de boom regelmatig controleren. Indien de conditie van de boom slecht wordt en de boom onveilig, verwijderen we de boom.

Nee

Abcoude

Aasdomstraat

Indiener heeft bezwaar tegen de gevolgde procedure. Pas na expliciete instemming van de mede-eigenaar kan opname op betreffende lijst plaats vinden. Mandeligheid impliceert dat alle veranderingen alleen met toestemming van beide eigenaren kunnen plaatsvinden.

 

De bomen zijn vele járen door de toenmalige gemeente Abcoude verwaarloosd. Er is nooit

onderhoud gepleegd . Dat heeft er toe geleid dat de bomen nu zo groot geworden zijn. Ze nemen heel veel licht weg in de woningen.

Deze bomen zijn gewoon niet geschikt als boom in een bebouwde omgeving. Ze wekken allergische reacties op en geven veel overlast o.a. door de luizen. Er is geen gemeente die deze bomen in zo'n situatie (smalle straat) zou planten.

We snappen dat u overlast ervaart van deze bomen. Maar alles overwegende hebben de bomen een beeldbepalende waarde en zijn bepalend voor het karakter van de omgeving.

De zienswijze heeft daarom niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Dit betekent dat de betreffende bomen op de herziende ‘Lijst waardevolle bomen’ blijven staan.

 

We houden de bomen goed in de gaten en blijven de bomen onderhouden. Gemeente heeft de zorgplicht over de bomen, wat betekent dat we de boom regelmatig controleren. Indien de conditie van de boom slecht wordt en de boom onveilig, verwijderen we de boom.

 

Op grond van de Verordening Fysieke Leefomgeving (voorheen Algemeen Plaatselijke Verordening) stelt het college de bomenlijst vast. Ook bomen die niet op gemeentegrond staan, maar in particuliere tuinen, kunnen op de lijst worden gezet. Dit geldt ook voor bomen met gedeeld eigendom.

Nee

Abcoude

Aasdomstraat

Wij ervaren overlast van deze boom. De overlast die wij ervaren bestaat uit: ontwrichting van de bestrating aan de openbare weg en oprit door de boom. Ontwrichting van de poort van de zijtuin door de boom. De boom groeit scheef richting onze woning. Gevaarlijke takken boven de oprit.

We snappen dat u overlast ervaart van deze bomen. Maar alles overwegende hebben de bomen een beeldbepalende waarde en zijn bepalend voor het karakter van de omgeving. De zienswijze heeft daarom niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Dit betekent dat de betreffende bomen op de herziende ‘Lijst waardevolle bomen’ blijven staan.

We houden de bomen goed in de gaten en blijven de bomen onderhouden. Gemeente heeft de zorgplicht over de bomen, wat betekent dat we de boom regelmatig controleren. Indien de conditie van de boom slecht wordt en de boom onveilig, verwijderen we de boom.

Nee

Vinkeveen

Donkereind 11

1 es

Wij zijn van mening dat onderstaande door ons voor opname in de lijst aangemelde bomen ten onrechte niet in de herziene lijst zijn opgenomen dan wel van de lijst worden verwijderd, omdat zij gekandelaberd zijn. Wij verzoeken u de door ons aangemelde bomen alsnog op de herziene lijst waardevolle bomen te plaatsen en bovendien de toetsingscriteria aan te passen opdat afwijzing van gekandelaberde bomen niet langer mogelijk is.

De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbesluit.

Wij zijn niet voornemens de toetsingscriteria opnieuw aan de raad voor te leggen. Een gekandelaberde boom is niet beeldbepalend, omdat deze bomen om de 3 -5 jaar helemaal wordt teruggesnoeid en daarmee is de boom niet goed van vorm. De boom kan niet in zijn oorspronkelijk vorm uitgroeien.

We hebben de bomen opnieuw getoetst aan de criteria waardevolle bomen.

 

Bij het criterium beeldbepalendheid is de score 0 punten. De boom heeft geen goede vorm, omdat deze is gekandelaberd. Ook is de boom niet beelbepalend, omdat er meerder bomen in de omgeving staan.

Totaal aantal punten is 17.

Nee

Donkereind 44b

2 treurwilgen

Bij het criterium beeldbepalendheid is de score 0 punten. De boom heeft geen goede vorm, omdat deze is gekandelaberd. Ook is de boom niet beelbepalend, omdat er meerder bomen in de omgeving staan.

Totaal aantal punten is 7.

Nee

Donkereind 27

1 treurwilg

Bij het criterium beeldbepalendheid is de score 10 punten. De boom heeft geen goede vorm, omdat deze is gekandelaberd.

Totaal aantal punten is 17.

Nee

Herenweg 91

1 plataan

Bij het criterium ouderdomswaarde is de score 0 punten. De boom is niet ouder dan 40 jaar

Totaal aantal punten is 10.

Nee

Herenweg 196

rij kastanjes

Bij het criterium beeldbepalendheid is de score 0 punten. De boom heeft geen goede vorm, omdat deze is gekandelaberd. Er is geen cultuurhistorische betekenis bekend en kandelaberen is geen bijzondere snoeivorm, dus hier is de score 0 punten

Totaal aantal punten is 15.

Nee

Herenweg 224

1 eik

Deze boom heeft geen duurzame standplaats: er gaan 10 punten af.

Totaal aantal punten is 15.

Nee

Herenweg 235

1 kastanje

Deze boom heeft geen duurzame standplaats: er gaan 10 punten af.

Totaal aantal punten is 10.

Nee

 

Bijlage 1 - Beoordelingsformulier overlastbomen

Algemene gegevens:

Boomsoort

 

BOOMNUMMER

 

AANTAL

 

STRAAT

 

PLAATS

 

MOTIVATIE AANVRAGER

 

 

Kaart:

 

 

Bijzondere gegevens:

Kroontype

STAMDIAMETER

Huidige hoogte

Huidige kroonbreedte

Huidige stamdiameter

Verschijningsvorm

Solitair

Groep

Straat/laanboom

Bijzondere kenmerken

Waardevolle/Monumentale boom

- 25 punten

Herdenkingsboom

- 5 punten

Ecologisch waardevol

- 5 punten

Dendrologisch/zeldzaam

- 5 punten

Beeldbepalend

- 10 punten

Totaal

punten

 

Locatie specifieke gegevens:

Criteria

Heeft de boom een

duurzame standplaats

(juiste boom op de juiste plek)

ja

0 punten

 

Afstand stam tot de woning

>6 meter

0 punten

3 – 6 meter

3 punten

< 3 meter

6 punten

Restruimte kroon tot de woning

>5 meter

0 punten

2 – 5 meter

2 punten

0 – 2 meter

4 punten

< 0 meter

6 punten

Afstand stam tot tuin/buitenruimte/balkon

>2 meter

0 punten

0,5 – 2 meter

3 punten

<0,5 meter

6 punten

Restruimte kroon tot tuin/buitenruimte/balkon

>5 meter

0 punten

2 – 5 meter

2 punten

0 – 2 meter

4 punten

< 0 meter

6 punten

Wortelopdruk verharding

Geen wortelopdruk

0 punten

Herstel mogelijk

0 punten

Geen herstel mogelijk (stabiliteit)

6 punten

Beperking lichtinval woning

Weinig

0 punten

Matig

3 punten

Veel

6 punten

Ongedierte (insecten)

Geen/N.v.t.

0 punten

Matig

3 punten

Veel

6 punten

Vruchtdragend

Nee/N.v.t.

0 punten

Ja

1 punt

Restant levensduur

>10 jaar

0 punten

5 – 10 jaar

3 punten

< 5 jaar

6 punten

Algemene indicatie overlast

Aanvaardbaar

0 punten

Niet aanvaardbaar

6 punten

Overlast beperken door kroonreductie

Ja

- 10 punten

Nee

0 punten

Totaal

punten

 

Advies:

Bij een score van

>30 punten

Kappen wenselijk

Bij een score van

25 – 30 punten

Hercontrole over 5 jaar

Bij een score van

< 25 punten

Boom handhaven

Bijlage 2 – Criteria waardevolle bomen

Een boom is opgenomen op de ‘Lijst waardevolle bomen 2014’ wanneer deze tenminste 20 punten scoort op onderstaande maatlat.

Daarnaast dient de boom aan een tweetal randvoorwaarden te voldoen:

 • De boom levert op zijn standplaats geen onoverkomelijk gevaar;

 • De kroon van de boom moet zichtbaar zijn vanaf openbaar gebied.

1. De Beeldbepalendheid van de boom

De boom bepaalt voor een groot deel het karakter zijn omgeving. Wanneer in de omgeving van die boom nog veel meer bomen staan, daalt de waarde van de groenbeleving van die specifieke boom.

Puntenaantal

De boom is niet beeldbepalend en heeft geen goede vorm

0

De boom is goed van vorm

5

De boom is beeldbepalend op die specifieke plek

10

De boom is goed van vorm en is beeldbepalend

20

 

2.Ouderdomwaarde

Puntenaantal

Tot 40 jaar

0

Tussen 40 en 80 jaar

10

80 jaar en ouder

20

 

3.Cultuurhistorische betekenis

Dit kan zijn een: herdenkingsboom (geplant ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis), markeringsboom (geplant ter markering), kruis- kapelboom (geplant naast een kapel of kruisbeeld), bijzondere snoeivorm.

Puntenaantal

Geen betekenis bekend, of geen bijzondere snoeivorm

0

Betekenis lokaal bekend of bijzondere snoeivorm

5

Betekenis vastgelegd in literatuur

10

Monumentale boom geregistreerd bij Bomenstichting

20

 

4.Flora- & Fauna waarde

De Flora- en faunawet beschermt flora en fauna. De aanwezigheid daarvan is niet in alle gevallen eenvoudig te beoordelen. Het vermoeden dat flora en fauna aanwezig is, bepaalt de waarde.

Puntenaantal

Als er niets aan de boom te zien is dat duidt op de aanwezigheid van beschermde flora en /of fauna

0

Als er bijvoorbeeld een holte te zien is in de stam

2

Als door de groenmedewerker of omwonenden aangeven of het grote vermoeden hebben dat beschermde flora en/of fauna aanwezig is.

5

 

5.Ecologische waarde

De mate waarin de boom gebruikt wordt als woonruimte of voedselplant voor insecten, vogels, zoogdieren, korstmossen of paddenstoelen. Dit is moeilijk meetbaar voor een leek, daarom gebruiken we als richtlijn een lijst met de boomsoorten waarop de meeste insecten voorkomen.

Puntenaantal

Coniferen en naaldbomen, en de niet hieronder genoemde boomsoorten

0

Berk, Els, Es, Esdoorn, Linde, Beuk, Haagbeuk, Hazelaar, Iep, Kastanje, Lijsterbes, Meidoorn, Spaanse Aak, Sleedoorn, Populier, Wilde appel, Walnoot, Wilg

5

 

6.Dendrologische waarde

Een bijzondere soort of cultivar, bijvoorbeeld een weinig voorkomend fruitras of een veredeling die niet veel aangeplant wordt.

Puntenaantal

Algemeen voorkomende soort of cultivar

0

Weinig voorkomende soort of cultivar

5

Zeldzame soort

10

 

7.Duurzaamheid standplaats

Een boom die op een duurzame standplaats staat, kan op deze plek zonder bijzondere ingrepen blijven staan. De boom zal dan geen noemenswaardige overlast veroorzaken op hogere leeftijd.

Puntenaantal

Boom veroorzaakt overlast

-10

Boom zal binnen afzienbare tijd overlast veroorzaken

-5

Boom heeft duurzame standplaats

0

 

 

Naar boven