Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 40559Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

  • 1.

    Graanweg 7a en 9 in Moerdijk

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Oostelijke Randweg in Moerdijk, de puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 6 tot en met week 18, voor naar verwachting hoogstens 7 werkdagen