Registreren van een politieke partij

 

Wilt u meedoen met de gemeenteraadsverkiezing van 2022? Dan kunt u de naam van uw politieke partij laten registreren. Partijen die bij een eerdere verkiezing zijn geregistreerd en een geldige kandidatenlijst hebben ingediend, hoeven zich niet opnieuw te registreren. Partijen die nog niet eerder zijn geregistreerd, moeten dat nu wel doen. Dit kunt u doen tot en met 20 december 2021 door een ‘verzoek tot registratie van een politieke groepering’ in te dienen bij het centraal stembureau van de gemeente Heemstede.

Doet u dit niet voor 20 december, dan kunt u nog steeds meedoen met de verkiezingen, maar dan met een blanco lijst.

Verzoek tot registratie indienen

U dient een verzoek tot registratie in bij het centraal stembureau van de gemeente Heemstede. Maak hiervoor een afspraak. Dat kan telefonisch via (023) 548 56 27 of (023) 548 56 93 of per e-mail: verkiezingen@heemstede.nl ter attentie van Brigitte de Nieuwe-Murkens.

Waarborgsom

Voor de registratie van de naam of aanduiding van een politieke partij betaalt u een waarborgsom van € 112,50 aan de gemeente (artikel G3, 2e lid van de Kieswet). Maak dit bedrag over op rekeningnummer NL 25 BNGH 0285003461 ten name van de gemeente Heemstede, onder vermelding van ‘Waarborgsom Registratie………’ (naam politieke partij). De gemeente stort de waarborgsom terug wanneer u een geldige kandidatenlijst inlevert.

Wat levert u in bij uw registratieverzoek?

Bij uw registratieverzoek levert u de volgende documenten in:

  • De statuten (vastgelegd in een akte van de notaris) waarin staat dat uw groepering een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid

  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel

  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom van €112,50

  • Een verklaring waarin staat wie de gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde persoon zijn om de kandidatenlijst in te leveren

Naar boven