Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2021, 40517Beschikkingen | afhandelingGeweigerde omgevingsvergunning Putte - Antwerpsestraat 201

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

 

Antwerpsestraat 201, 4645 BG Putte

Het kappen van 1 boom

Verzonden 4 februari 2021

 

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl/bezwaar

 

Hoogerheide, 10 februari 2021