Ingekomen APV melding, het Kerkplein in Westerhoven, organiseren van het Westerhovens Winterfeest op 9 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1326

Meldingsdatum: 12 oktober 2021

Omschrijving: het Kerkplein in Westerhoven, organiseren van het Westerhovens Winterfeest op 9 januari 2022

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven