Ingekomen APV melding, het park in Luyksgestel, organiseren van koningsdag Park Oranje op 27 april 2022

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1375

Meldingsdatum: 25 oktober 2021

Omschrijving: het park in Luyksgestel, organiseren van koningsdag Park Oranje op 27 april 2022

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven