Ingekomen melding wijziging drank- en horecavergunning, Dorpstraat 65 in Luyksgestel, wijziging leidinggevende slijterij

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1294

Meldingsdatum: 4 oktober 2021

Omschrijving: Dorpstraat 65 in Luyksgestel, wijziging leidinggevende slijterij

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven