Ingekomen milieumelding, Sparrendreef 11 in Bergeijk, plaatsen van een ondergrondse gastank

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1168

Meldingsdatum: 2 september 2021

Omschrijving: Sparrendreef 11 in Bergeijk, plaatsen van een ondergrondse gastank

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven