Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 4025Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Horsterplein 28, het samenvoegen van winkelruimte en het creëren van appartementen(3)

Wij hebben op 31 december 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het samenvoegen van winkelruimte en het creëren van appartementen, activiteit 1* op de locatie Horsterplein 28. De aanvraag heeft dossiernummer 21Z0000001.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 13 januari 2021 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken