Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het organiseren van een sponsorloop OBS De Horizon te Asten

Het college van burgemeester en wethouders van Asten, gelet op het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

maakt bekend:

 

dat in verband met het organiseren van een sponsorloop, in het belang van de verkeersveiligheid, een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen voor het afsluiten van onderstaande weggedeeltes voor alle verkeer, behalve voetgangers, in beide richtingen:

 

Locatie : Ostaderplantsoen vanaf huisnummer 2 te Asten

Datum : 15 december 2021 vanaf 09.00 tot 11.30 uur

 

Naar boven