Gemeente Bergeijk - Ontwerpbestemmingsplan 'Rvr Heiereind E 82'

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het volgende bekend:

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan 'Rvr Heiereind E 82' met identificatienummer NL.IMRO.1724.BPUrrh0095-ONTW ligt met ingang van donderdag 11 november 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk.

Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch via 0497-551455 of via de receptie.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de website van de gemeente Bergeijk: www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen (via ropubliceer, waarbij geen zienswijzen digitaal ingediend kunnen worden) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het ontwerpbestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.

Tegen vergoeding kan een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan worden verkregen.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan 'Rvr Heiereind E 82' voorziet in Het toevoegen van een ruimte-voor-ruimte woning op een voormalig agrarisch perceel.

Zienswijzen

Iedereen kan met ingang van donderdag 11 november 2021 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk, postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Voor het geven van een mondelinge zienswijze en voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer S. van Bree op het telefoonnummer 0497-551455. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden gemaakt.

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester

Naar boven