Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2021, 40173Beschikkingen | afhandelingGemeente Baarn besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning IJssellaan 10

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij op grond van artikel 3:9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

IJssellaan 10 te Baarn (3744 NE) brandveilig gebruik 15 december 2020

Baarn 8 februari 2021