Straatweg 34 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning kappen van een kastanje-boom (OV 20210679)

Op 05-11-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 10-01-2022. De aanvraag betreft het kappen van een kastanje-boom.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven