Sânsleatbrêge nabij kruising Terhernsterdyk teTerherne: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van tijdelijke (verkeers-)voorziening

Op 08-11-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 10-01-2022. De aanvraag betreft het realiseren van tijdelijke (verkeers-)voorzieningen i.v.m. renovatie Sansleatbrêge.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven