Gaestdyk 60 a te Tjerkgaast: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20210636)

Op 03-11-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 23-12-2021. De aanvraag betreft het uitbreiden van het bedrijfspand.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven