Magistratenlaan, Paleiskwartier 's-Hertogenbosch, een pand brandveilig maken, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning aangevraagd voor een pand brandveilig maken

 

Adres of locatie: Magistratenlaan, Paleiskwartier 's-Hertogenbosch

Omschrijving: een pand brandveilig maken

Aangevraagde activiteiten: Brandveilig gebruiken (Art. 2.1 lid 1d Wabo) (uitgebreid)

Kenmerknummer: WB00061069

Datum ontvangst: 4-11-2021

 

Bij een aangevraagde vergunning kunt u nog geen bezwaar indienen. Er moet eerst een beslissing worden genomen op de aanvraag om bezwaar te kunnen maken.

 

Naar boven