Aanvraag omgevingsvergunning Esstraat 9 te Zeijen; het plaatsen van twee dakkapellen

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Locatie : Esstraat 9 te Zeijen

Omschrijving : het plaatsen van twee dakkapellen

Ontvangen : 5 november 2021

Kenmerk : WABO-20211330

Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.

Naar boven