Binnendyk 15 te Rottum: aanvraag vergunning deels dempen van de sloot en graven van een nieuwe sloot (OV 20210734)

Op 31-okt-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het deels dempen van de sloot en graven van een nieuwe sloot.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven