Kennisgeving ontvangst melding, Clarissenplaats 2, 1601PZ Enkhuizen

Op 6 september 2021 is een melding ontvangen voor het brandveilig gebruiken van de Vomar supermarkt op de locatie Clarissenplaats 2 in Enkhuizen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001334. De melding betreft:

  • brandveilig gebruken van een gebouw bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven