Molensteen 7 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning voor het gewijzigd uitvoeren van de op 14 januari 2021 onder nummer OV 20200125 verleende vergunning voor het oprichten van een bedrijfsloods (ov 20210739/6483369)

Op 01-nov-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het voor het gewijzigd uitvoeren van de op 14 januari 2021 onder nummer OV 20200125 verleende vergunning voor het oprichten van een bedrijfsloods.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven