Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van paden met halfverharding in de Assortimentstuin in Klein Zundert

Op 3 november 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanbrengen van paden met halfverharding in de Assortimentstuin in Klein Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-005997. De aanvraag betreft:

  • Weg aanleggen of veranderen

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven