Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 398Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Morgenstond 6, 5473 HG te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 22-12-2020

 

Het uitbreiden en verbouwen van een bedrijfspand en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 6 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze