Kennisgeving ontvangst Melding AIM op locatie Eendenkooistraat 12 in Achtmaal

Op 12 oktober 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Eendenkooistraat 12 in Achtmaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-005768

De melding betreft het realiseren van een nieuwe loods.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-005768 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.

Naar boven