Verkiezingen gemeenteraad inschrijving aanduiding politieke groepering

De burgemeester van Alkmaar maakt bekend:

Dat op 16 maart 2022 de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente wordt gehouden.

Politieke groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken hun aanduiding van de partij in te schrijven in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt aangelegd.

Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht tot het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente. Het verzoek dient uiterlijk op 20 december 2021 te zijn ontvangen.

Politieke groeperingen waarvan de aanduiding al bij de Kiesraad of het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te vragen.

Politieke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven ook geen inschrijving aan te vragen.

Voor de registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden betaald aan de gemeente.

Meer informatie vindt u op www.alkmaar.nl/verkiezingen.

Plaats: Alkmaar

Datum: 1 november 2021

De burgemeester voornoemd,

A.M.C.G. Schouten

Naar boven