Ingekomen APV melding, de gemeente Bergeijk, houden van een militaire oefening van 29 november tot en met 3 december 2021

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1405

Meldingsdatum: 2 november 2021

Omschrijving: de gemeente Bergeijk, houden van een militaire oefening van 29 november tot en met 3 december 2021

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven