Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 395Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Korenstraat 1, 5388 CR te Nistelrode

Datum ontvangst: 21-12-2020

 

Het plaatsen van een mantelzorgwoning en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 6 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze