Lange Hezelstraat 91: Lange Hezelstraat 91, Billies Bakery Shop, vestiging nieuwe onderneming, Exploitatievergunning - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 05-11-2021

Omschrijving: Lange Hezelstraat 91, Billies Bakery Shop, vestiging nieuwe onderneming, Exploitatievergunning (Lange Hezelstraat 91)

Rectificatie:

Activiteiten: Horeca;

Zaaknummer: Z21.069427

Product: apv vergunning

Ontvangst: 14-09-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 03-11-2021

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 15-12-2021

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 4 november 2021 tot en met 15 december 2021.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl

 

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Nijmegen. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=3C738B80-8F0B-45F9-9C82-5154C45EA04B

Naar boven