Professor Bromstraat 54: Professor Bromstraat 54, de Professor, vestiging nieuwe onderneming, Alcoholwetvergunning - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 05-11-2021

Omschrijving: Professor Bromstraat 54, de Professor, vestiging nieuwe onderneming, Alcoholwetvergunning (Professor Bromstraat 54)

Rectificatie:

Activiteiten: Horeca;

Zaaknummer: Z21.062294

Product: apv vergunning

Ontvangst: 24-08-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 02-11-2021

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 14-12-2021

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 3 november 2021 tot en met 14 december 2021.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl

 

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Nijmegen. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=AB4538A3-8C44-48F0-83ED-A82A756B2468

Naar boven